KLIENTI A ÚDAJE

Údaje zákazníka lze zadat ručně a u firem i s možností automatického importu ze systému ARES. Následně je možné je editovat kdykoli, a to i včetně propojení s jejich vozidlem, např. při prodeji. Kontaktní údaje jako e-mail lze exportovat a využít pro hromadné obeslání zákazníků nabídkou nebo pozvánkou na akci.