zakázkový systém

CO UMÍ ZAKÁZKOVÝ SYSTÉM?

Kalendář zakázek

Přehledné kalendářní zobrazení zakázek a událostí (dovolených a absencí zaměstnanců).

ZAKÁZKY

Zakázka obsahuje: seznam prací, které je třeba vykonat; datum / čas zahájení a ukončení, informace o klientovi, informace o předmětu servisování, průběhu řešení (stav zakázky) a ceně.

Klienti a předměty servisování

Vzájemně provázaná evidence klientů, předmětů servisování a zakázek.

Pobočky

Servis7 umožňuje správu několika poboček v jedné aplikaci.

UPOZORNĚNÍ

Emailové nebo SMS upozornění klienta na blížící se termín / změnu stavu zakázky.

Import dat zdarma

Import dat z vašeho starého systému.

Další funkce

Přehled dalších funkcí aplikace.