PŘÍSTUPNÉ KDEKOLI Z INTERNETU

Pracovat se zakázkami a celým systémem lze kdekoli bez nutnosti jakékoli instalace softwaru do počítačů. Stačí mít jen internet a na počítači, tabletu nebo mobilu, webový prohlížeč.

ZOBRAZENÍ NA PC, TABLETU I MOBILU

Struktura zobrazení informací se upravuje automaticky podle aktuálního rozlišení monitoru. Servis7 lze používat jak na klasickém monitoru vašeho počítače, tabletu i na mobilním telefonu. Vždy máte přehled a možnost zadávat např. objednávky i z mobilu.

IMPORT DAT Z PŮVODNÍHO ZDROJE

Jestliže používáte v současné době jiný systém nebo máte kontakty, vozidla, zakázky třeba v Excelové tabulce, lze po dohodě s podporou taková data importovat do Servis7. Nemusíte tak zadávat všechna data zákazníků ručně.

VYHLEDÁVÁNÍ ČEHOKOLI A KDEKOLI

Potřebujete v Servis7 najít zákazníka, vozidlo nebo konkrétní zakázku? To vše je možné velice jednoduše a opravdu rychle. Vyhledávání všeho je možné pomocí jednoho fulltextového okna. Třídění informací v seznamech lze podle sloupců.

KALENDÁŘ ZAKÁZEK

Kalendář je jako hlavní okno, které dává neustálý přehled o objednaných, právě prováděných a dokončených zakázkách. Kalendář je aktivní a můžete do něj přímo zadávat nové objednávky nebo upravovat současné. V kalendáři také vidíte aktuální absence vašich mechaniků a můžete tak lépe plánovat jednotlivé zakázky.

ZAKÁZKY

Od jednoduchého zadání objednávky (např. po telefonu), přes přijetí vozidla k opravě na servisu, až po jeho předání zákazníkovi po dokončení opravy, a to vše jen změnou stavu zakázky (objednané/aktivní/dokončeno/zrušeno).

DRUH ZAKÁZKY

Jednotlivé zakázky lze nastavit podle jejího druhu na Objednávku / Reklamaci nebo Garanci. Podle těchto druhů pak můžete filtrovat např. měsíční seznamy provedených zakázek.

ÚČTOVÁNÍ

V rámci Servis7 se neřeší konkrétní účtování, ale v detailu zakázky se eviduje číslo dokladu a je tedy možné následně párovat zakázku a vyúčtování. Pro konkrétní vyúčtování nabízí Servis7 detailní informace o zakázce, provedených úkonech a použitém materiálu.

TISK PROTOKOLŮ ZAKÁZEK

Servis7 obsahuje možnost tisku dokumentu zakázky, který obsahuje všechny potřebné údaje a je ho tak možné využít jak pro příjem vozidla jako přijímací dokument, tak i jako předávací formulář. Dokument obsahuje všechny informace včetně zprávy technika.

více informací >>

KLIENTI A ÚDAJE

Údaje zákazníka lze zadat ručně a u firem i s možností automatického importu ze systému ARES. Následně je možné je editovat kdykoli, a to i včetně propojení s jejich vozidlem, např. při prodeji. Kontaktní údaje jako e-mail lze exportovat a využít pro hromadné obeslání zákazníků nabídkou nebo pozvánkou na akci.

VOZIDLA

Automobily, motocykly, kola nebo stroje ... všechny tyto i jiné produkty, lze používat v Servis7. Veškeré informace o vozidle jsou editovatelné a vozidlo se propojuje se zákazníkem (klientem).

AUTOMATICKÉ UPOZORNĚNÍ NA KONTROLY

U vozidla je možnost zavedení informace o standardní kontrole s termínem, např. STK nebo jiných. Zákazníkovi pak Servis7 automaticky pošle e-mailovou zprávu s upozorněním, že během 14 dní proběhne termín naplánované kontroly a je potřeba kontaktovat servis.

PŘEHLEDY PRÁCE A ABSENCE

Velmi důležitá a praktická funkce Servis7 vám umožní sledovat práce a vytíženost jednotlivých techniků. Stejně tak jejich absence, a to i s upozorněním v kalendáři zakázek.

UŽIVATELÉ A PRÁVA

Pracovníky a techniky lze v Servis7 rozdělit dle jejich požadovaných práv do více skupin. Někdo tak vidí všechny informace a někdo jen svoje.

PRÁCE A ČASY

V jednotlivých zakázkách dokážete v rámci Servis7 zadádět jak provedené úkony a práce, tak k nim přiřadit mechanika i odpracovaný čas. Takto získáváte následně přesnou představu o vyúčtování zakázky, ale i celkové přehledy o počtu provedených prací, zakázek a časů jednotlivých mechaniků.