KALENDÁŘ ZAKÁZEK

Kalendář je jako hlavní okno systému Servis7, které dává stálý přehled o objednaných, právě prováděných i dokončených zakázkách. Kalendář je aktivní a můžete do něj přímo zadávat nové objednávky nebo upravovat současné. V kalendáři také vidíte aktuální absence vašich mechaniků a můžete tak lépe plánovat jednotlivé zakázky.

ZAKÁZKY

Od jednoduchého zadání objednávky (např. i po telefonu), přes přijetí vozidla (zařízení) k opravě na servisu, až po jeho předání zákazníkovi po dokončení opravy. To vše jen změnou stavu zakázky (objednané/aktivní/dokončeno/zrušeno).

POLOŽKY ZAKÁZKY

U každé zakázky můžete zadávat jednotlivé položky provedených prací s editací odpracovaného času, záznamu pracovníka nebo položky skladu (náhradní díly, atp.). Nově jsme zavedli možnost definice cca 20 položek, z kterých pak může správce Servis7 rychle vybírat bez butnosti opětovného ručního zavedení.

VOZIDLA A ZAŘÍZENÍ

Automobily, motocykly, kola, stroje nebo zařízení ... všechny tyto i jiné produkty, lze používat v Servis7. Veškeré informace o vozidlech (zařízeních) jsou editovatelné a vozidlo se propojuje se zákazníkem (klientem).

PRÁCE A ČASY

V jednotlivých zakázkách dokážete v rámci Servis7 zavádět jak provedené úkony a práce, tak k nim přiřadit konkrétního mechanika i případně jeho odpracovaný čas. Takto získáváte následně přesnou představu o vyúčtování zakázky, ale i celkové přehledy o počtu provedených prací, zakázek a časů jednotlivých mechaniků.

PŘEHLEDY PRÁCE A ABSENCE

Velmi důležitá a praktická funkce Servis7 vám umožní sledovat práce a vytíženost jednotlivých pracovníků. Stejně tak jejich absence (dovolená/nemoc), a to i s grafickým upozorněním v kalendáři zakázek. Tak může mít správce ideální přehled o tom, komu z pracovníků může přidělit zakázku nebo na jaké dny může zakázky objednat. 

AUTOMATICKÉ UPOZORNĚNÍ NA KONTROLY

U vozidla/zařízení je možnost zavedení informace o standardní kontrole s termínem, např. STK nebo jiných dle vlastního nastavení. Zákazníkovi pak Servis7 automaticky pošle e-mailovou zprávu s upozorněním, že během X dní proběhne termín naplánované kontroly na STK a je potřeba kontaktovat vaši firmu. Nově lze kromě e-mailové zprávy poslat zákazníkovi i SMS zprávu.

KLIENTI A ÚDAJE

Údaje zákazníka lze zadat ručně a u firem i s možností automatického importu ze systému ARES. Následně je možné je editovat kdykoli, a to i včetně propojení s jejich vozidlem, např. při prodeji. Kontaktní údaje jako e-mail lze exportovat a využít pro hromadné obeslání zákazníků nabídkou nebo pozvánkou na akci.

TISK PROTOKOLŮ ZAKÁZEK

Servis7 obsahuje možnost tisku dokumentu zakázky, který obsahuje všechny potřebné údaje. A je ho tak možné využít jak pro příjem vozidla jako přijímací dokument, tak i jako předávací formulář. Dokument obsahuje všechny informace včetně zprávy technika.

ÚČTOVÁNÍ

V rámci Servis7 se sice neřeší konkrétní účtování, ale v detailu zakázky se eviduje číslo dokladu. A je tedy možné následně párovat zakázku a vyúčtování. Pro konkrétní vyúčtování nabízí Servis7 detailní informace o zakázce, provedených úkonech a použitém materiálu. V případě potřeby můžeme nabídnout individuální úpravu s propojením do Vašeho účetního systému (nutná specifikace).

DRUH ZAKÁZKY

Jednotlivé zakázky lze nastavit podle jejího druhu na Objednávku / Reklamaci nebo Garanci. Podle těchto druhů pak můžete filtrovat např. měsíční seznamy provedených zakázek nebo reklamací.

OBOROVÉ VERZE

Servis7 je velice univerzální systém, a i proto má možnost změny slovních označení jednotlivých polí systému. Tzn. že můžeme nastavit u sekce Vozidla pro opravnu jízdních kol např. označení Kola. Tyto změny provádíme na základě požadavku klienta my (zdarma), protože možných změn je opravu hodně a změna názvosloví dle vašeho požadavku usnadní vaše ovládání administrace Servis7. A o to nám jde nejvíce.

PŘÍSTUPNÉ KDEKOLI Z INTERNETU

Pracovat se zakázkami a celým systémem lze kdekoli bez nutnosti jakékoli instalace softwaru do počítačů. Stačí mít jen internet a na počítači, tabletu nebo mobilu, webový prohlížeč, na kterém celý systém funguje podobně jako např. Váš internetbanking vaší banky. U systému Servis7 nejste otroky své kanceláře, ale můžete se přihlásit třeba doma. 

VYHLEDÁVÁNÍ ČEHOKOLI A KDEKOLI

Potřebujete v Servis7 najít zákazníka, vozidlo nebo konkrétní zakázku? To vše je možné velice jednoduše a opravdu rychle. Vyhledávání všeho je možné pomocí jednoho fulltextového okna. Třídění informací v seznamech lze podle sloupců. Podívejte se do demo servis7 a vyzkoušejte opravdu rychlé vyhledávání.

UŽIVATELÉ A PRÁVA

Pracovníky a techniky lze v Servis7 rozdělit dle jejich požadovaných práv do více skupin. Někteří pracovníci tak vidí všechny informace servis7 a někteří zase jen jim přidělené.

IMPORT DAT Z PŮVODNÍHO ZDROJE

Jestliže používáte v současné době jiný systém nebo máte kontakty, vozidla, zakázky třeba v Excelové tabulce. Lze po dohodě s podporou taková data importovat do Servis7. Nemusíte tak zadávat všechna data z původního systému složitě ručně.

ZOBRAZENÍ NA PC, TABLETU I MOBILU

Struktura zobrazení informací se upravuje automaticky podle aktuálního rozlišení monitoru. Servis7 lze používat jak na klasickém monitoru vašeho počítače, tabletu i na mobilním telefonu. Vždy máte přehled a možnost zadávat např. objednávky i z mobilu.