IMPORT DAT Z PŮVODNÍHO ZDROJE

Jestliže používáte v současné době jiný systém nebo máte kontakty, vozidla, zakázky třeba v Excelové tabulce.

Lze po dohodě s podporou taková data importovat do Servis7. Nemusíte tak zadávat všechna data zákazníků ručně.