TISK PROTOKOLŮ ZAKÁZEK

Servis7 obsahuje možnost tisku dokumentu zakázky, který obsahuje všechny potřebné údaje. A je ho tak možné využít jak pro příjem vozidla jako přijímací dokument, tak i jako předávací formulář. Dokument obsahuje všechny informace včetně zprávy technika.

Základní části dokumentu Servis7 pro příjem zakázky a následně pro předání zakázky.

zakazkovy dokument

  1. Název servisu s možností vložení loga.
  2. Typ zakázky a její číslo.
  3. Dodavatel | tzn. kontaktní údaje servisu jako jsou jméno, adresa, telefonní spojení, email, IČ/DIČ a případně bankovní spojení.
  4. Odběratel | tzn. kontaktní údaje zákazníka jako jsou jméno, jeho adresa, telefon, email, IČ/DIČ a případě bankovní spojení.
  5. Detail | tzn. detailní informace zakázky, kde je uvedeno jméno technika nebo servisu, kontaktní spojení, datum a čas přistavení vozidla, způsob vybrané platby, předběžná cena a cena finální po dokončení zakázky.
  6. Zakázka | tzn. popis požadovaných práci s možností zápisu jakékoli další poznámky.
  7. Seznam vozidel | tzn. výpis vozidla nebo vozidel, na kterých jsou prováděny objednané práce, detaily vozidel a kontaktní spojení na řidiče.
  8. Odvedená práce | jedná se o pole s výpisem jednotlivých práci a mechanikem, který práci prováděl a cenou práce, případně produktu.
  9. Všeobecné podmínky | toto pole slouží pro informování zákazníka o základních pravidlech, která následně na dokumentu stvrdí svým podpisem.
  10. Datum a podpis zákazníka a technika.

Jak se pracuje s tiskovým výstupem Servis7

Každá zakázka má možnost exportu tiskového dokumentu ve formátu pdf nebo přímý tisk.

Praktické využití pro příjem vozidla

Dokument vytisknout a nechat podepsat v rámci příjmu vozidla do servisu, kdy na dokumentu jsou kontaktní informace zákazníka, objednaná práce, předběžná cena a způsob platby a obchodní podmínky ... to vše zákazníkem podesáno.

Praktické využití pro předání vozidla

Dokument vytisknout a nechat podepsat v rámci předání vozidla po provedení zakázky, kdy na dokumentu jsou všechny informace jako při příjmu vozidla a navíc jednotlivé práce a jejich ceny a opět obchodní podmínky ... zase podepsáno.