AUTOMATICKÉ UPOZORNĚNÍ NA KONTROLY

U vozidla/zařízení je možnost zavedení informace o standardní kontrole s termínem, např. STK nebo jiných dle vlastního nastavení. Zákazníkovi pak Servis7 automaticky pošle e-mailovou zprávu s upozorněním, že během X dní proběhne termín naplánované kontroly na STK a je potřeba kontaktovat vaši firmu. Nově lze kromě e-mailové zprávy poslat zákazníkovi i SMS zprávu.

Nově je možné v rámci upozornění nastavit i vlastní zprávu společně s :

- nastavením termínu pro zaslání upozornění zákazníka
- nastavením doby, kdy má před termínem zákazníkovi dorazit zpráva (1den / 14 dní / 1měsíc)
- nastavení kopie upozornění uživateli Servis7 (tedy Vám)
- nastavení konkrétní zprávy pro každé vybrané vozidlo
- nastavení zaslání SMS zprávy