PŘEHLEDY PRÁCE A ABSENCE

Velmi důležitá a praktická funkce Servis7 vám umožní sledovat práce a vytíženost jednotlivých pracovníků. Stejně tak jejich absence (dovolená/nemoc), a to i s grafickým upozorněním v kalendáři zakázek. Tak může mít správce ideální přehled o tom, komu z pracovníků může přidělit zakázku nebo na jaké dny může zakázky objednat.