UŽIVATELÉ A PRÁVA

Pracovníky a techniky lze v Servis7 rozdělit dle jejich požadovaných práv do více skupin. Někteří pracovníci tak vidí všechny informace servis7 a někteří zase jen jim přidělené.