POLOŽKY ZAKÁZKY

U každé zakázky můžete zadávat jednotlivé položky provedených prací s editací odpracovaného času, záznamu pracovníka nebo položky skladu (náhradní díly, atp.). Nově jsme zavedli možnost definice cca 20 položek, z kterých pak může správce Servis7 rychle vybírat bez butnosti opětovného ručního zavedení.