zakázkový systém

Zakázkový systém Servis7 - v4.0

Vážení uživatelé zakázkového systému Servis7,


v pondělí 27. 3. 2023 byla oficiálně spuštěna nová verze zakázkového systému servis7 ve verzi 4.0.


Nová verze přináší řadu vylepšení:


Zakázkový systém

 • dark/light mode - možnost přepnout ze světlého motivu Servis7 do tmavé podoby, výrazně snižuje únavu vašich očí

 • nápovědy - každá sekce má vlastní nápovědu, s objasněním všech funkcí

 • opravena řada hlášených chyb

 • provedena celková optimalizace

Kalendář

 • stručný náhled - najetím kurzoru myši na událost se zobrazí vyskakovací okénko se stručným náhledem události
 • auto-refresh - umožňuje periodickou aktualizaci dat v kalendáři každých 5 sekund
 • legenda pro typy zakázek - barevné odlišení zakázek dle typu v kalendáři. Legenda, vám ukáže ikonku název typu a jemu přidělenou barvu.

Zakázky

 • Typ zakázky
  • přidáno do přehledu zakázek
  • nově možné přidat ikonku
  • barva typu zakázky se promítne v přehledu zakázek i v kalendáři
  • typy zakázek si může obsluha definovat v nastavení vlastní + nastavit jejich pořadí
 • Stavy zakázek
  • Upraveno na: nová, v řešení, dokončeno, zaplaceno, zrušeno
 • Předvolené popisy
  • nyní je možné v nastavení definovat vlastní popisy a jejich pořadí
 • Šablonování položek zakázky
  • obsluha má možnost definovat jednotlivé úlohy pro položky zakázek

Pobočky

 • Firmy mající více poboček již nepotřebují více instalací zakázkového systému servis7, mohou mít vše přehledně v jedné aplikaci. Každá pobočka má své individuální nastavení. Zakázky jsou vedeny pro každou pobočku zvlášť. Záznamy vozidel a klientů jsou dostupné pro všechny pobočky. Zaměstnancům lze přístup omezit do konkrétních poboček, le-li to třeba.

Statistiky

 • Nová sekce, přehledně zobrazuje servisní aktivity.

Vozidla

 • nové kompaktní zobrazení majitele vozidla
 • možnost zavést datum technické kontroly a nastavit upozornění (příjemná služba pro klienta a pro servis reklama a připomenutí se)

Klienti

 • zpřehlednění klientského formuláře

Uživatelé

 • rozšířené možnosti pravomocí v rámci zakázkového systému i jednotlivých poboček

SMS upozornění

 • email či SMS, které s předstihem upozorní klienta na blížící se termín zakázky, TK nebo na změnu stavu zakázky.

Tým Servis7