zakázkový systém

Zakázkový systém Servis7 - v4.3

Vážení uživatelé zakázkového systému Servis7,


dokončili jsme práce na verzi 4.3, kterou budeme v nejbližších dnech instalovat do vašich servisů. Aktuální verzi 4.3 zakázkového systému máte možnost vyzkoušet v naší demo verzi.


Hlavním přínosem verze 4.3 je dokončení integrace SW Pohoda, rozšíření systému o práci se soubory v rámci jednotlivých zakázek a zavedení sekce Aktivity, ve které lze sledovat veškerou činnost prováděnou v zakázkovém systému.


Níže uvádíme seznam nejdůležitějších změn:


Propojení s SW Pohoda

 • Import skladových Zásob
  • Servis7 periodicky importuje Zásoby z SW Pohoda do Šablon položek zakázek.
  • Importované položky jsou periodicky aktualizovány pro případ změny na straně Pohody.
  • Servis7 informativně přenáší i skladové množství.
  • Položky zakázek lze přidělovat dle jména nebo kódu zásoby.
 • Export zakázek
  • V momentě, kdy přijímací technik zadá všechny položky, může zakázku označit k exportu.
  • Zakázky označené k exportu jsou v periodických intervalech přenášeny do Přijatých objednávek Pohody.
  • V případě potřeby přenosu dat mimo interval automatického přenosu, lze vyvolat přenos do Pohody i manuálně z prostředí Pohody.
  • Zakázky v Přijatých objednávkách lze libovolně upravit a “překlopit” do faktur.
  • Servis7 je zpětně informován o vyřízení Přijaté objednávky a zakázku automaticky označí jako Dokončenou (změnu stavu lze upravit v nastavení pobočky).


Kalendář

 • Nově je ve stručném náhledu zakázky zobrazena i Kontaktní osoba, v případě že byla vyplněna. 
 • Pokud filtrujeme dle jednoho pracovníka je u ikonky filtru zobrazeno jméno zvoleného pracovníka.
 • Pokud filtrujeme dle dvou a více pracovníků je u ikonky filtru zobrazena informace o aktivním filtru pracovníků včetně počtu zvolených pracovníkůZakázky

 • Po domluvě s komunitou došlo k odstranění dvou již nepoužívaných polí “Způsob platby” a “Faktura”.
 • Při výběru balíčku je nyní zobrazen i počet položek, které balíček obsahuje.

Statistiky

 • Na žádost komunity došlo k rozšíření sekce statistiky. Statistiky jsme rozdělili na:
  • Obecné - jedná se o obecné statistiky, které jste měli doposud k dispozici.
  • Specifické - statistiky, které se dají filtrovat dle jednotlivých pracovníků. Přehled nabízí další možnost sledování vytížení pracovníka (mimo již dostupné možnosti vytížení pracovníků přímo v kalendáři), rovněž můžete sledovat počty odpracovaných hodin dle položek zakázek, které měl daný pracovník přiděleny.

Klienti

 • Optimalizace propojení s ARES, korekce adresy klienta.

Aktivita

 • Nová sekce, ve které jsou zobrazeny aktivity v celém zakázkovém systému. Veškeré činnosti obsluhy zakázkového systému jsou zaznamenávány v aktivitách včetně jména uživatele, který je provedl. 

Nastavení

 • Nastavení pro zakázky bylo rozděleno do tří tabů
  • Typy zakázek
  • Položky zakázek
  • Balíčky
   • Po zavedení balíčku je nyní možné nastavit v detailu počty jednotlivých položek, případně zavést přepis cen oproti originální položce.

Upozornění

 • Při změně v nastavení šablony SMS/Email upozornění dojde nyní automaticky k aktualizaci všech upozornění, která čekájí ve frontě k odeslání.

Vyhledávání

 • Optimalizace vyhledávání.
 • Přidáno vyhledávání dle IČ klienta.

Tým Servis7