zakázkový systém

Zakázkový systém Servis7 - v4.4

Vážení uživatelé zakázkového systému Servis7,


dokončili jsme práce na verzi 4.4, kterou budeme v nejbližších dnech instalovat do vašich servisů. Aktuální verzi 4.4 zakázkového systému máte možnost vyzkoušet v naší demo verzi.


V příští verzi se budeme soustředit na propojení Servis7 a Simplia.


Níže uvádíme seznam nejdůležitějších změn:


Kalendář

 • Stav zakázky je nyní viditelný i ve stručném náhledu události.
 • Oprava funkce automatického refresh kalendáře. Problém byl u kalendářů, které přesahovaly délku jedné stránky. Při automatickém refresh došlo k odskočení na začátek stránky.

Zakázky

 • Hodnotu ve sloupci Kód v položkách zakázky lze nyní jednoduše zkopírovat do schránky pouhým kliknutím.
 • Hodnotu ve sloupci VIN v seznamu servisovaných předmětů lze nyní jednoduše zkopírovat do schránky pouhým kliknutím.
 • Soubory
  • Tab Soubory nyní indikuje počet souborů připojených k zakázce.
  • Přidáno tlačítko pro hromadné stažení všech souborů u zakázky.
  • Přidáno tlačítko pro hromadné smazání všech souborů u zakázky.
  • Přidána možnost připojení vzdáleného souboru k zakázce pomocí odkazu.
 • Nový tab Aktivity, jedná se o zobrazení aktivit spojených pouze s danou zakázkou.
 • Přidáno tlačítko pro jednoduché prokliknutí do karty klienta.
 • Modalové okno vyvolané úpravou klienta přímo ze zakázky lze již zavřít pouhým kliknutím do volného prostoru. Dříve toto vyžadovalo kliknutí na tlačítko uložit nebo zavřít. Urychluje práci obsluhy v případě, kdy chce pouze zkontrolovat, zda jsou vyplněny všechny potřebné detaily klienta.
 • Přidána možnost volby zobrazení jednotlivých sloupců v tabulce zakázek.
 • Do přehledu zakázek přidán stručný náhled událostí, který znáte z kalendáře.
 • Protokol lze odeslat v elektronické podobě prostřednictvím emailu.
 • U zakázky lze nově uvádět stav při převzetí.

Statistiky

 • Došlo k rozšíření specifických statistik o přehled zakázek dle značek vozidla.

Klienti

 • Přidáno pole pro zavedení země původu klienta.
 • Při výběru existujícího klienta je zobrazen nově i typ klienta, pokud je přidělen.

Nastavení

 • Přidána možnost automatického mazání souborů. Lze vybrat časové rozmezí a stav zakázky, které po splnění provede smazání souborů u zakázky. Může se hodit pro případy, kdy je třeba udržovat soubory u zakázky pouze omezenou dobu.
 • Přidána možnost automatické změny stavu na “v řešení” po stisknutí tlačítka tisk u protokolu.
 • Přidána možnost vyplnění dodatkového textu vedle podpisů v protokolu.

Implementováno nové výběrové pole kalendáře pro volbu dne a hodiny. 


Tým Servis7